รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
เลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ถนนบางแพง-น้ำโฉ   ตำบลท้องเนียน  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
เบอร์โทรศัพท์ 075754046 เบอร์แฟกส์ 075754046
Email : tk@thongnain.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :