กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์รักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอภัสสรณ์ ศิริ
ครูอัตราจ้าง