ท.ค.ประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวร
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 และนายสันติกร รักสองห
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 63
รับฟังการบรรยายประกอบกิจกรรมเรียนรู้ หัวข้อ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 63
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 63
กิจกรรมการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการเขียนแบบ 3 มิติเบื้องต้น
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 62
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ CIM &​ T.K. ENGLISH CAMP 2019
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 62
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 62
ค่ายคณิตศาสตร์ 2562
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 62
กิจกรรมท้องเนียนสัมพันธ์ วันวิชาการ ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 62