ท.ค.ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
กิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและตรวจสารเสพติด
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
เรียนรู้การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีทานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
ได้รับรางวัลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลครบรอบ 28 ปี
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมค่ายส่งเสริมภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
พิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
ปรับปรุงหอประชุม
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 65
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64